Mario Tomas

Autor Web site: web page Mario Tomas


Mario Tomas Mario Tomas rođen je 10. srpnja u Mariniju. Slikarstvom se bavi kontinuirano od 1975. godine. Tehniku ​​je stekao tijekom studija kod prof. Marca Van der Brooma na Academie Royale des Beaux-Arts de Liege u Liegeu - Belguiqe. Član je Udruge hrvatskih likovnih umjetnika - ZUH i profesionalni umjetnik od 1972. Od 1976. do danas. Imao je oko 100 samostalnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu (London, Freiburg, Ženeva, Rosdorf, Liege, Frankfurt (). Živost slikarske površine konstanta je novog slikarskog serijala Maria Thomasa, također odlika većine njegov opus. Svakako, uz ovo opće poimanje razvoja likovne umjetnosti, brojne su nijanse, još veće razlike protkane odabranom slikarskom koncepcijom, vidljive u kontinuitetu kreativne slikarske igre.


Start publishing: 01-06-2022

Archiving date: 25-06-2022

Images in 3D gallery:

 • slika1
 • slika10
 • slika11
 • slika12

 • slika13
 • slika14
 • slika15
 • slika16

 • slika17
 • slika18
 • slika19
 • slika2

 • slika20
 • slika3
 • slika4
 • slika5

 • slika6
 • slika7
 • slika8
 • slika9